Kolem Landeku vyrůstá nová naučná stezka

Autor: Vladislav Sobol <vladislav.sobol(at)okd.cz>, Téma: Horník, Zdroj: Vladislav Sobol, Vydáno dne: 24. 06. 2011

Přátelé Hornického muzea v Ostravě mohli začít s výstavbou i díky grantům Evropské unie a NOKD a pomoci dalších partnerů.

Stezka

Hned s prvním červnovým dnem začal Klub přátel Hornického muzea v Ostravě (KPHMO) budovat novou naučnou stezku v areálu národní přírodní památky Landek, tedy v místě, které se pojí s počátky hornictví na severu Moravy a ve Slezsku. Stezka propojí tři původní a dnes již nevyhovující trasy do jediné, u níž vyrostou nová odpočívadla a informační tabule. To vše díky grantům EU i Nadace OKD a pomoci dalších partnerů.

Více než pět kilometrů dlouhá stezka bude ideálním výletním místem nejen pro rodiny s dětmi a zájemce o hornictví – své místo si jistě najde i v programech školních exkurzí. „Návštěvníci se seznámí s historií hornictví a geologickými zvláštnostmi kopce Landek, ale také se zajímavostmi místní přírody, důležitými historickými milníky regionu i s archeologickými nálezy,“ řekl předseda KPHMO Rodan Broskevič.

Stezka    Stezka bude začínat i končit areálu Landek parku, nedaleko hornické expozice v Ostravě- Petřkovicích. Zároveň bude možné se na ni připojit také z okolních autobusových zastávek nebo z trolejbusové točny v Koblově. S jejím dokončením se počítá ještě letos.

„Podpora hornických tradic patří mezi naše priority. Proto dlouhodobě podporujeme rozvoj hornické expozice v Landek parku a nová naučná stezka do této tematiky také hezky zapadá,“ vysvětlil zapojení Nadace OKD její ředitel Jiří Suchánek.

Naučná stezka je první etapou zamýšleného velkého projektu LANDEK PARK, který má ambice stát se jedním z hlavních turistických cílů v Ostravě i v celém regionu. Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, jež se o areál stará, chce celou přírodní památku revitalizovat, upravit zeleň, vyhlídkové trasy, vybudovat terasy a mosty, archeopark, loděnice a další zařízení.

Vrch Landek byl v roce 1966 prohlášen chráněnou přírodní památkou a v roce 1992 povýšen na národní přírodní památku. Na jeho území se nacházejí také kulturní památky – dvě archeologické lokality a areál bývalého závodu Dolu Eduard Urx. Dne 14. července 1953 tu byla nalezena největší archeologická perla Ostravy a celého moravskoslezského regionu – Landecká Venuše.

Vladislav Sobol