Ocenění z VŠB

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Horník, Zdroj: Radek Lukša, Vydáno dne: 02. 12. 2009

„Báňská“ završila oslavy 160. narozenin, rektor Čermák předal medaili generálnímu řediteli OKD.

rada

Punc tradičního a historického partnerství mělo vyvrcholení oslav 160. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB-TU). Těžební společnost OKD byla hlavním partnerem slavnostního zasedání vědecké rady, které se uskutečnilo v pátek 13. listopadu. A její generální ředitel Klaus-Dieter Beck si odnesl pamětní medaili za přínosnou spolupráci; dostal ji jako první ze všech oceněných.

Ve velkém sále porubské auly bylo zaplněno všech 470 míst, desítky lidí stály a další zůstali venku. Sešli se akademici nejen z Česka, ale i Polska, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Velké Británie a USA. Prorektor košické technické univerzity Juraj Sinay se při této příležitosti stal držitelem čestného titulu „doctor honoris causa“, dekrety dostalo 22 nových docentů, diplomy 81 doktorandů a 18 absolventů studia MBA.

VŠB pamětní medile     Po vystoupení pěveckého sboru z „báňské“, který ostatně podpořila i Nadace OKD, rozdával rektor Tomáš Čermák výroční medaile osobnostem jak z univerzity, tak z veřejného života či průmyslové sféry. „Děkuji! Beru to jako důkaz vzájemných dobrých vztahů. Potřebujeme se v budoucnosti navzájem – univerzita hledá pořád nové studenty a naše společnost kvalitní pracovníky, které z nich vychovává,“ řekl Beck.

VŠB

Ve stejném duchu se vyjádřila pro Horník ikona havířiny na VŠB-TU, profesor Pavel Prokop. „Ani si nedokážu zejména Hornicko - geologickou fakultu a speciálně pak Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, jehož jsem vedoucím, představit bez spolupráce s OKD. Nikdo na naší univerzitě nemá takového významného partnera. My se neobejdeme bez nich a oni bez nás. To tady prostě bylo, je a musí být!,“ uvedl.

Vysoká škola báňská se zrodila z Montánního učiliště, později Báňské akademie v Příbrami. Hned s ukončením druhé světové války se přestěhovala do Ostravy a v 50. letech minulého století se začala členit na fakulty. Technická univerzita se dostala do jejího pojmenování po roce 1989. Je jedinou v Česku, kde se dají studovat specifi cké havířské obory. Počtem svých studentů je pak čtvrtou největší školou v naší republice.