Staré dobré zvyky a tradice

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Zdroj: Text a foto:Mgr. Bohuslav Krzyžanek, Vydáno dne: 26. 11. 2009

LogoOživují naše staré dobré zvyky a tradice

První řádná valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky se konala v Ostravě-Petřkovicích.

První řádná valná hromada občanského sdružení s názvem Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky se konala ve středu 11. listopadu v Hornickém muzeu OKD v Ostravě.

Perkmistr

Zástupci členských spolků a organizací z celé republiky projednali vnitřní řád sdružení, jeho znak a vlajku, otázky fi nancování a také plán pořádání nejvýznamnějších akcí sdružení – Setkání hornických měst a obcí ČR. Ta se budou konat ve dnech 10. – 12. září 2010 v západočeském Stříbře, v roce 2011 v Chodově u Karlových Varů, v roce 2012 v Chomutově a v roce 2013 v Kladně. Mimořádná sláva je pak plánována na rok 2016 do Příbrami, kde se uskuteční Evropské setkání hornických měst a obcí.

Broskevič     Sdružení hornických a hutnických spolků ČR bylo ofi ciálně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR letos v červenci. Navazuje na činnost dřívějšího stejnojmenného volného seskupení hornických a hutnických zájmových iniciativ, které vzniklo v roce 2006 v Příbrami. Mezi své hlavní priority řadí oživování hornických a hutnických událostí, zvyků a tradic, spolupráci s městy a obcemi či prohlubování součinnosti mezi spolky s obdobným zaměřením v republice i v zahraničí. Hlásí se k široké propagaci hornických a hutnických tradic a činnosti hornických a hutnických spolků v republice a v Evropě. Pořádá a udílí ceny Český permon.

SHHS

Sdružení má v současné době 14 členských organizací. Ostravskokarvinský uhelný revír v něm reprezentují Klub přátel Hornického muzea OKD, Nadace Landek, Hornický spolek Prokop a Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava. V souladu se stanovami ho dva roky povede Cech příbramských horníků a hutníků, který jako předsedající organizace zastupuje sdružení i v Evropské asociaci hornických a hutnických spolků.

SHHS

„Rozvoj hornických spolků paradoxně souvisí s programem útlumu těžby. Řada představitelů a pracovníků resortu se odmítla smířit se zánikem hornické kultury a začala se věnovat udržování hornických tradic a zvyků. Tyto snahy vyvrcholily v roce 1997, kdy se v Příbrami uskutečnilo první setkání hornických měst a obcí, které se stalo trvalou součástí kalendáře hornických akcí na území ČR. Vznik volného sdružení hornických a hutnických spolků byl motivován snahou posílit jejich vzájemnou spolupráci, pomoc a podporu. Původně mělo osm členů. S rostoucím zájmem o jeho činnost jsme se dohodli, že musíme povýšit jeho statut na řádné občanské sdružení v souladu s platnými zákony. To se povedlo letos,“ popsal okolnosti vzniku a vývoje Sdružení hornických a hutnických spolků ČR perkmistr sdružení a současně perkmistr Cechu příbramských horníků a hutníků Miroslav Šťastný.

SHHS

Jak dodal, významným okamžikem pro rozvoj sdružení se stalo přistoupení ostravských hornických spolků a institucí, které byly ofi ciálně přijaty 13. listopadu 2008. „Působnost sdružení se tak rozšířila na celou republiku,“ zdůraznil perkmistr Šťastný.

Bohuslav Krzyžanek