Přátelé muzea zamířili do Polska

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Horník, Vydáno dne: 19. 10. 2009

Horničtí nadšenci ocenili expozici soudobé důlní techniky v památkovém dole v Zabrze

Členové klubu

Součástí ročního plánu práce Klubu přátel hornického muzea OKD v Ostravě je rovněž zájezd s hornickou tematikou. Pro tento rok jsme vybrali dvoudenní putování Horním Slezskem.

Přes hraniční přechod v Chotěbuzi jsme k našim severním sousedům vyrazili ve čtvrtek 24. září ráno. První zastávkou byl pivovar „Książęcy Browar Tychy“. Prohlídka začala audiovizuální prezentací, během níž k nám ze živého obrazu promluvil sám zakladatel moderních dějin pivovaru, kníže Jan Jindřich XI. Tyský pivovar je nejstarší v Polsku (založen 1629) a dnes také největší polský producent piva. Používá se v něm rovněž moderní česká pivovarnická technologie a pracují tu i čeští sládci. Prohlídku ukončilo krátké příjemné posezení v pivovarských sklepech u půllitru „Tyskiego“.

     Další zastávkou byla historická památka, v mnohém připomínající náš Landek – Důl Guido v centru města Zabrze. Po nezbytném vybavení pracovními oděvy, přilbami a lampami jsme po prohlídce historického těžního stroje za plného provozu nastoupili do těžní klece a sfárali ve dvou skupinách do podzemí. Důl má dvě prohlídková patra. Na prvním v hloubce 170 metrů jsou na 280metrové prohlídkové trase k vidění historické koňské maštale, čerpací stanice, stará hornická technika, nářadí a osobní vybavení horníků. Důlní expozici doplňují audioefekty, napří klad při ukázce odstřelu čelby či ve stájích. Návštěvníky vítají dobové postavy horníků a koní.

Velkým překvapením pro většinu z nás bylo ale další fárání na patro 320 m. Je tu připraveno okolo 1300 metrů důlních děl v původním stavu, s ukázkami již moderní důlní techniky. Navštívili jsme například porub s funkčním kombajnem a odtěžením či čelbu s ukázkou provozu razicího kombajnu AM-50. Cestou jsme byli nuceni překonat i výškový rozdíl po dovrchní i svážné. Zde bych chtěl ocenit kvalitní, odborný a často humorem proložený výklad našich průvodců, při kterém mizely i jazykové bariéry.

Program prvního dne zájezdu pokračoval v nedalekém hotelu Alpex. Naši hostitelé tu pro nás připravili večerní program s bohatým občerstvením, tradiční „Karczmu Piwnou“ (polská obdoba šachťáku) s hudbou, humorem a tancem. I přes náročný program celého dne došlo na vtipné kulturní příspěvky, sborové hornické zpívání a družnou besedu účastníků zájezdu.

Hlavním programem druhého dne byla návštěva a prohlídka starobylého královského města Kraków. Profesionální průvodkyně nás během tří hodin provedla nejvýznačnějšími kulturními památkami města, mezi něž patří Rynek – Sukiennice, Uniwersytet Jagielloński či Wawel. Při pohledu z wawelského návrší nad řekou Wislou jsme obdivovali množství krakovských věží a věžiček, které určitě přinejmenším připomínají pohled na stověžatou Prahu.

Podle vyjádření účastníků lze soudit, že se nám letošní putování zdařilo a nezbývá než se těšit na zájezd v příštím roce.

Stanislav Kuba