Z havíře se stal údržbář a průvodce

Autor: administrator <info(at)hornicky-klub.info>, Téma: Horník, Zdroj: Bohuslav Krzyžanek, Vydáno dne: 15. 06. 2009

Papala

Mezi spoustou zajímavostí, které nabízí Národní kulturní památka Důl Michal v Ostravě- Michálkovicích, je i jedna specialitka. Tou je výklad bývalého havíře a michálkovického rodáka Jaroslava Papaly, vedený v pravé a nefalšované ostravštině. Šedesátiletý důlní zámečník specialista a nyní údržbář michálkovické šachty provází zejména Pražáky a návštěvníky z Čech. Jeho komentář má úspěch a rozšiřuje pražské obzory o znalosti z poněkud jiného světa.

„Víte, co to jsou ograbule?“ zeptá se třeba Jaroslav Papala a odpovědí mu jsou nechápavé pohledy. „To byly ženy, které robily na třídírně a přebíraly z teho uhlí ten kameň. To byly malé baby, ale svaly to mělo jako já kitu,“ vysvětluje michálkovický horník a rozpovídá se o lidech a životě na „jeho“ šachtě. Náměty mu nechybějí. Na tehdejší Důl Petr Cingr přišel z Bastra a do roku 1992 tu odfáral 13 let. Pracoval v nízkých slojích – jak se říká „pod štokrlou je vysoko“ – a na svoji „fachu“ nedá dopustit. „Jsem malý a všude jsem se dostal. Práce se mi líbila, a velmi. A také tam byla sranda, cypovin se narobilo až dosť,“ vzpomíná s úsměvem.

Papala      Shodou okolností to byl právě on, kdo vyfáral v poslední kleci, která vyjela v roce 1993 z michálkovické jámy. Tehdy mu ale do smíchu nebylo. „Tuž koho by to, kurnik, něnasralo, když jsem musel opustit svůj důl,“ formuluje to po svém Jaroslav Papala a se sobě vlastní vehemencí vysvětluje, že k šachtě ho vázalo a váže silné pouto. „Bo já nejsem z těch, který by přeskakoval z jedne roboty na druhu, tak jak by trenky na řiti měnil,“ říká a zní to trochu jako vyznání.

I proto důl neopustil ani po jeho uzavření. Jako údržbář nyní „glancuje“ historické stroje, zajišťuje opravy, úklid, malování nebo třeba seká trávu. Havírna to není, ale stále je to šachta. A jsou tu samozřejmě i rozsáhlé sbírky, na které se rád chodí dívat a rád o nich vypráví návštěvníkům. „Zajímavé je všechno, alespoň já jako zkušený havíř mám ke všemu vztah,“ přesvědčuje Jaroslav Papala a zve k prohlídce michálkovické památky. „Ti, kteří to nikdy neviděli, jsou z toho úplně hotoví,“ slibuje silný zážitek.

Bohuslav Krzyžanek