Přátelé muzea OKD

Autor: Redakce Horník <josef.lys(at)okd.cz>, Téma: Horník, Zdroj: Bohuslav Krzyžanek, Vydáno dne: 12. 06. 2008

   skočili do třetího desetiletí.


Týřová

Výroční schůzi KPHM obohatil u příležitosti 20. výročí historicky první klubový šachťák.OSTRAVA Blanka Týřová, ředitelka Nadace OKD, skočila mezi horníky. Stalo se tak v úterý 3. června na šachťáku Klubu přátel Hornického muzea OKD. Spolu s ní vstoupili do hornického cechu pracovník útvaru pro PR a komunikaci OKD Martin Határ a předseda správní rady velkého hornického dechového orchestru Májovák Petr Ženč.

„Je to úžasné, konečně jsem horník!,“ podělila se o svoji radost s Horníkem Blanka Týřová. „Pocházím z Mostecka a moji pradědečkové byli horníci. Takže jdu v jejich šlépějích!“

Historicky prvním šachťákem KPHM v kompresorovně Hornického muzea pod Landekem vyvrcholila slavnostní výroční schůze klubu, věnovaná 20. výročí založení organizace. Jednání se neslo v duchu uspokojení z vykonané práce a jejích výsledků.

Jen za poslední rok Klub vydal tři knižní publikace, čtyři Hornické zpravodaje, Stavovský kalendář a dvě DVD. Natočeno bylo 16 dokumentů a reportáží o celkové délce 223 minut. Klub uspořádal 36 přednášek pro své členy a dalších devět besed v domovech důchodců. Zúčastnilo se jich více než 1800 posluchačů. Podařilo se zachránit 170 exponátů z utlumovaného dolu Dukla, které budou k vidění na výstavě v havířovském kulturním domě Radost ve dnech 3. – 28. září. K úspěchům patří také výstavka Ekologie a hornická činnost v Petřvaldě, prezentace na petřvaldské spolkové výstavě, třídenní tematický zájezd do Příbrami a účast na setkání hornických měst a obcí, oslavách Dne horníků, Barborky, skocích přes kůži a dalších akcích pořádaných společností OKD a Hornickým muzeem OKD.

V průběhu roku Klub získal dalších 31 členů a jeho členská základna tak nyní čítá 401 osob.

Problémy? Především pokročilý věk většiny členů. I proto chce klub posílit své vazby na Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava a získat pro svoji činnost studenty.

V průběhu jednání, které svou přítomností podpořili vedoucí odboru báňské inspekce OKD Václav Kabourek, generální ředitel společnosti Green Gas Antonín Kunz, ředitel Hornického muzea OKD Miroslav Fojtík, starostové Petřkovic a Petřvaldu Jiří Dřevjaný a Václav Holeček a další hosté, zazněla i jedna neveselá zpráva: Po čtyřech úspěšných letech chce ze zdravotních důvodů rezignovat na funkci předseda KPHM Zdeněk Dombrovský. Jeho místo zaujme dosavadní místopředseda Rodan Broskevič. K výměně stráží dojde na přelomu let 2008 a 2009.

A ještě jedna důležitá informace: Rozpočet klubu na příští rok byl schválen ve výši – žádná maličkost – 1 214 160,45 Kč.