Důl Odra vzdoroval vodám řeky Odry

Autor: Vítězslav Hettenberger <>, Téma: Historie, Vydáno dne: 05. 10. 2007

Vzedmutá hladina každoročně zaplavovala okolí šachty, jejíž jámu chránila vysoká zeď.

Zakladatelem ostravského Dolu Odra v roce 1907 byly Hornoslezské koksovny a chemické továrny, představované Moravsko-ostravským těžířstvem Marie Anna.

Majetkem této společnosti byl však důl jen tři roky. Těžířstvo totiž finančně velmi vyčerpaly pokusy o čerpání důlních vod ze zatopeného Dolu Bedřich v Zábřehu. V roce 1910 tak odkoupila jeho veškerý důlní majetek Rakouská báňská a hutní společnost se sídlem ve Vídni.

Důl byl pojmenován podle řeky Odry, se kterou sousedil. V té době bylo pravidlem, že horníci ztotožňovali názvy šachet se jmény žen, proto i důl Odra byl znám jako Oderka.

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVYHloubení těžní jámy bylo zahájeno 14. října 1907, její konečná hloubka byla 448 metrů. V roce 1910 byl instalován elektrický těžní stroj. Hloubení větrní jámy začalo 1. května 1908 a jáma postupně dosáhla konečné hloubky 260 metrů. Území, na kterém se nacházely obě jámy, bylo téměř každý rok zaplavováno řekou Odrou, a tím vznikaly velké škody. Kvůli ochraně proti záplavám byla zvýšena zděná výztuž jámy o dva a půl metru nad terén.

Lanovka vozila uhlí na koksovnu

Důl začal těžit uhlí počátkem roku 1910 a těžba se postupně zvyšovala. Ihned po vypuknutí první světové války byl ale provoz dolu zastaven a prováděla se pouze nutná údržba a čerpání důlních vod. Těžba byla znovu obnovena v roce 1916, kdy bylo zapotřebí uhlí pro válečnou výrobu. V roce 1928 pak činila roční těžba 189 500 tun. Vytěžené uhlí bylo dopravováno visutou lanovkou na koksovnu Ignát.

Ve druhé polovině dvacátých let 20. století proběhla rekonstrukce dolu, při níž byla těžní jáma prohloubena na konečnou hloubku 471,8 m. Prohloubení výdušné jámy na konečnou hloubku 259,8 m bylo ukončeno v roce 1928. Ve stejném roce se v rámci rekonstrukce začal hloubit větrní vrt, který dosáhl potřebné hloubky 79 m. Nad tímto vrtem byly instalovány dva elektrické ventilátory.

Oderka těžila šedesát roků

Po druhé světové válce v rámci racionalizace řízení důlních podniků, sloučených od 1. ledna 1946 do národního podniku Ostravsko-karvinské doly, byl důl Odra 1. října 1954 organizačně připojen k sousednímu Dolu Jan Šverma a stal se jeho závodem č. 2.

V důsledku ekonomického posuzování efektivnosti těžeb uhlí ve vztahu k tehdejší nízké ceně ropy byla k 1. červnu 1968 na Dole Odra těžba ukončena. Obě jámy byly v roce 1971 zasypány a jejích ústí opatřena železobetonovými poklopy.

V roce 1990 byla na Důl Odra přejmenována jiná šachta - Důl Vítězný únor. Tehdejší vedení OKD nerespektovalo, že důl stejného názvu již v Přívoze v letech 1907-1968 existoval, a tak docházelo ke zbytečným záměnám.